Bygg og Anlegg as
En servicebedrift for byggherre, konsulenter, entreprenører og sluttbrukere
Hovedside * Offentlig * Bedrift * Industri * Hus * Hage * Hjem * Kontakt

OFFENTLIG

I Bygg og Anlegg har våre ansatte lang og bred erfaring i planlegging og gjennomføring av prosjekter tilknyttet det offentlige, dette så vel bygninger, kaier, broer og vei. Vi innehar ekspertise og kan utføre arbeider som,

Betongrehabilitering med spesialprodukter tilpasset eksisterende beskaffenhet med fokus på så vel det estetiske, bruksområder og påkjenninger fra utsatt miljø.

Overflatebehandlinger og belegg med diffusjonsåpne eller tette systemer.

Støping, muring eller forblendingsarbeider.

Montasje av lager, fugekonstruksjoner, rekkverk eller annet.

Legging av membraner på bitumen, epoksy eller polyurethane basis.

Rengjøring og generelt vedlikehold.

 

Bygg og Anlegg tilstreber å utføre sine prosjekter raskt og effektivt, til fast pris og avtalt tid. Det fokuseres på kvalitet, helse - miljø og sikkerhet. Vi foretar sikker jobbanalyse og kvalitetssikrer alle våre prosjekter. Vi har en rekke godkjenninger og har forsikret våre anlegg i følge Norsk Standard for opptil 10 mill. Nkr. Lovpålagt yrkesskadeforsikring for våre ansatte er en selvfølge.