Bygg og Anlegg as
En servicebedrift for byggherre, konsulenter, entreprenører og sluttbrukere
Hovedside * Offentlig * Bedrift * Industri * Hus * Hage * Hjem * Kontakt

Bygg og Anlegg skal være en samarbeidspartner for byggherre, konsulent, entreprenør samt sluttbruker, slik at bygge og rehabiliteringsprosjekter kan gjennomføres på en miljø- kvalitet- og kostnadsmessig riktig måte som tilfredsstiller en til enhver tid gjeldende kravspesifikasjoner, lover og regler for prosjektet.  
Målsettingen er at våre samarbeidspartnere oppfatter Bygg og Anlegg som en framtidsrettet bedrift som leverer tjenester som er av god kvalitet, oppdatert, og kostnadseffektive. Ved å benytte ”godt verktøy” skal vi arbeide slik at bedriften trygger sine arbeidsplasser samtidig som den på en riktig måte ivaretar sine verdier.
Gjennom vårt internkontrollsystem skal problemer med Helse, Miljø og Sikkerhet oppdages i tide, slik at ansatte, samarbeidspartnere, miljø og verdier blir ivaretatt på best mulig måte.